ECH akreditacija

 
Evropski odbor za homeopatijo (ECH) je decembra 2006 akreditiral Slovensko homeopatsko društvo za izvajanje programov in preverjanje znanja iz homeopatije. Zdravniki, ki uspešno opravijo izpit, dobijo Evropsko diplomo iz homeopatije, ki jo podeljuje Evropski odbor za homeopatijo.

Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravnikov in zobozdravnikov, ki obsega 350 učnih ur (200 učnih ur teorije in 150 učnih ur prakse), poteka v skladu z naslednjimi smernicami in standardi Evropskega odbora za homeopatijo: 
  

  Homeopatsko izobraževanje zdravnikov v Evropi

 

  Smernice pri oblikovanju osnovnih standardov za pridobitev Evropske diplome iz homeopatije