Seminarji iz repertoriziranja

 
Termini seminarjev iz repertoriziranja v letu 2018:

 
petek – 12. januar
petek – 16. februar

petek - 16. marec
petek – 13. april
petek – 11. maj
petek – 15. junij
petek – 14. september
petek – 12. oktober
petek – 16. november
petek – 14. december
 
Seminarji iz repertoriziranja v triletnem programu izobraževanja obsegajo 150 učnih ur in so obvezni za zdravnike in zobozdravnike, ki želijo pridobiti potrdilo o končanem triletnem izobraževanju in pristopiti k zaključnemu izpitu za pridobitev Evropske diplome iz homeopatije.

 

Na seminarjih pridobite veliko teoretičnega in praktičnega znanja o delu z bolniki, kar je v vsakodnevni praksi v veliko pomoč.
 
Seminarji iz repertoriziranja so običajno poldnevni (5 učnih ur: petek od 17. do 20.30 ure) ali enodnevni (10 učnih ur: sobota od 9. do 18. ure). Seminarji potekajo v City hotelu v Ljubljani. V dogovoru s slušatelji se lahko v teh treh letih organizira tudi en ali dva dvodnevna seminarja iz repertoriziranja.
 
Seminarjev se lahko udeležijo samo zdravniki (redni člani našega društva).
 
Teme seminarjev:

 

 • zgradba repertorija 
 • vrste repertorijev 
 • uporaba repertorijev (prevajanje bolnikovih težav v jezik repertorija) 
 • načini repertorizanja 
 • simptom s homeopatskega vidika 
 • selekcija, vrednotenje, hierarhizacija simptomov 
 • jemanje anamneze 
 • izbira potence zdravila 
 • načini jemanja zdravila 
 • analiza poteka zdravljenja 
 • kontrolni obisk 
 • zamenjava zdravila 
 • uporaba materije medike skupaj z repertorijem 
 • Organon umetnosti zdravljenja 
 • samostojno jemanje anamneze in izbira zdravila 
 • delo z bolnikom