izobraževanjE

 
Slovensko homeopatsko društvo organizira osnovno in nadaljevalno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje iz klasične homeopatije. 
 

Osnovno triletno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje
 

Triletno osnovno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje poteka v obliki vikend seminarjev in je namenjeno zdravnikom in zobozdravnikom ter študentom omenjenih ved. Cilj osnovnega izobraževanja je samostojna uporaba pridobljenega znanja.

 

Podiplomsko izobraževanje in usposabljanje zdravnikov in zobozdravnikov poteka v skladu z naslednjimi smernicami in standardi Evropskega odbora za homeopatijo: (a) Homeopatsko izobraževanje zdravnikov v Evropi (Medical Homeopathic Education in Europe – Medical Homeopathic Education Standards for ECH Allied Schools) in (b) Smernice pri oblikovanju osnovnih standardov za pridobitev Evropske diplome iz homeopatije (Guidelines of the Basic Homeopathic Standards to obtain the European Diploma in Homeopathy).

 

Program izobraževanja in usposabljanja je prav tako usklajen z evropskim standardom SIST EN 16872:2016 Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije.

 

Seminarji iz homeopatije (vikend seminar – 20 učnih ur) in seminarji iz repertoriziranja (5 ali 10 učnih ur) potekajo v City hotelu v Ljubljani. Na naših osnovnih seminarjih predavajo priznani predavatelji iz Avstrije in Slovenije.

 

Potrdilo o končanem triletnem izobraževanju se podeli zdravnikom in zobozdravnikom po opravljenih 350 učnih urah (200 učnih ur teorije in 150 učnih ur prakse).

 

Po končanem izobraževanju lahko zdravniki opravijo še izpit in pridobijo Evropsko diplomo iz homeopatije, ki jo podeljuje Evropski odbor za homeopatijo (ECH). Slovensko homeopatsko društvo ima akreditacijo ECH za izvajanje programov in preverjanje znanja za zdravnike.

 

Slovensko homeopatsko društvo, v okviru osnovnega triletnega izobraževanje in usposabljanja iz homeopatije in zahtevanega števila učnih ur za pridobitev potrdila o končanem triletnem izobraževanju, prizna samo udeležbo na seminarjih, ki jih organizira društvo. V okviru osnovnega izobraževanja se ne prizna udeležbe na drugih seminarjih, razen kadar jih društvo organizirana skupaj z drugim društvom, ki je polnopravni član ECH in je to v programu seminarja izrecno navedeno. 

 

Stalno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje

 

V skladu s smernicami Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) in Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (LMHI) vzpodbujamo stalno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje oziroma stalni strokovni razvoj zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov, ki so zaključili triletno osnovno izobraževanje in usposabljanje iz homeopatije. Vsaj enkrat letno organiziramo nadaljevalni seminar ter člane redno obveščamo o možnostih aktivnega ali pasivnega sodelovanja doma ali v tujini na predavanjih, tečajih, seminarjih, simpozijih, delavnicah, konferencah in kongresih. 

 

Kot del stalnega oziroma nadaljevalnega podiplomskega izobraževanja vsako leto organiziramo tridnevno poletno šolo iz homeopatije v Fiesi ali Portorožu, ki jo vodijo mednarodno uveljavljeni predavatelji. V oktobru 2011, 2012 in 2017 smo v Ljubljani organizirali dvodnevni intenzivni nadaljevalni seminar z nemškim zdravnikom in homeopatom prof. dr. Jorgosom Kavourasom.