11.04.2017 06:35
Ljubljana, 11. april 2017

Desetega aprila 1755, pred 262 leti se je v saškem mestu Meissen rodil utemeljitelj homeopatije, nemški zdravnik dr. Samuel Hahnemann. Vsako leto od 10. do 16. aprila obeležujemo svetovni teden homeopatije.

24.03.2017 05:35
Ljubljana, 24. marec 2017

S 1. decembrom 2016 je bil v sistem slovenske standardizacije privzet evropski standard EN 16872:2016 kot SIST EN 16872:2016 Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije. Odločitev za privzem tega standarda je 7. novembra 2016 sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) za splošno področje. Evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški), s 24. marcem 2017 pa je na voljo tudi v slovenskem jeziku.

02.03.2017 00:27
Bruselj, 2. marec 2017

V Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. marca 2017 o možnostih, ki jih ima Evropska unija za izboljšanje dostopa do zdravil so evropski poslanci med drugim tudi opozorili, da bi morali imeti pacienti dostop do zdravstvenega varstva in zdravljenja po lastni izbiri in želji, vključno s komplementarnimi in alternativnimi oblikami zdravljenja in zdravili.

11.02.2017 07:20
Ljubljana, 11. februar 2017

Miloš Žužek, dr. med. se je v pismih bralcev odzval na intervju z akademikom Dušanom Hadžijem z naslovom »Nesoglasja s fizikalnimi dejstvi«, ki je bil objavljen v sobotnem Delu 28. januarja 2017. Poudaril je, da »homeopatija s spominom vode (ne glede ali obstaja ali ne) nima popolnoma nič in tega pojma ne pozna. Tudi vse ostalo, kar je v tem intervjuju napaberkovano o homeopatiji, kaže na popolno nepoznavanje tega področja. Navedenih je kup netočnosti in izkrivljenih predstav o homeopatiji, ki bralca zavajajo.«

27.01.2017 17:33
Ljubljana, 27. januar 2017

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 25. redni seji dne 15. decembra 2016, je bil 28. decembra objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2016, veljati pa je začel 27. januarja 2017. V novem zakonu o lekarniški dejavnosti je tudi nekaj določb, ki se nanašajo na izdelavo magistralnih homeopatskih zdravil in izdajo homeopatskih zdravil v lekarnah.

​Ljubljana, 5. januar 2017

V januarski številki revije Vzajemnost je objavljen pogovor z Ireno Gorišek, predsednico Slovenskega homeopatskega društva.

01.01.2017 00:54
Ljubljana, 1. januar 2017

Na spletnem portalu Moja izbira, ki je namenjen učencem, staršem in svetovalnim delavcem, je obširna predstavitev poklica zdravnika homeopata.

26.10.2016 23:23
Bruselj, 26. oktober 2016

S 1. decembrom 2016 bo v sistem slovenske standardizacije privzet evropski standard EN 16872:2016 kot SIST EN 16872:2016 Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije.

14.10.2016 23:22
Ljubljana, 14. oktober 2016

Zdravniška zbornica Slovenije je na 85. redni seji skupščine, 6. oktobra 2016, sprejela Kodeks zdravniške etike, uradno bo začel veljati z objavo v novembrski številki njenega glasila ISIS. Novi kodeks zdravnikom odpira pot za zdravljenje s homeopatijo in drugimi alternativnimi metodami zdravljenja.