24.03.2017 05:35
Ljubljana, 24. marec 2017

S 1. decembrom 2016 je bil v sistem slovenske standardizacije privzet evropski standard EN 16872:2016 kot SIST EN 16872:2016 Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije. Odločitev za privzem tega standarda je 7. novembra 2016 sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) za splošno področje. Evropski standard obstaja v treh uradnih izdajah (angleški, francoski in nemški), s 24. marcem 2017 pa je na voljo tudi v slovenskem jeziku.

11.02.2017 07:20
Ljubljana, 11. februar 2017

Miloš Žužek, dr. med. se je v pismih bralcev odzval na intervju z akademikom Dušanom Hadžijem z naslovom »Nesoglasja s fizikalnimi dejstvi«, ki je bil objavljen v sobotnem Delu 28. januarja 2017. Poudaril je, da »homeopatija s spominom vode (ne glede ali obstaja ali ne) nima popolnoma nič in tega pojma ne pozna. Tudi vse ostalo, kar je v tem intervjuju napaberkovano o homeopatiji, kaže na popolno nepoznavanje tega področja. Navedenih je kup netočnosti in izkrivljenih predstav o homeopatiji, ki bralca zavajajo.«

27.01.2017 17:33
Ljubljana, 27. januar 2017

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 25. redni seji dne 15. decembra 2016, je bil 28. decembra objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2016, veljati pa je začel 27. januarja 2017. V novem zakonu o lekarniški dejavnosti je tudi nekaj določb, ki se nanašajo na izdelavo magistralnih homeopatskih zdravil in izdajo homeopatskih zdravil v lekarnah.

​Ljubljana, 5. januar 2017

V januarski številki revije Vzajemnost je objavljen pogovor z Ireno Gorišek, predsednico Slovenskega homeopatskega društva.

01.01.2017 00:54
Ljubljana, 1. januar 2017

Na spletnem portalu Moja izbira, ki je namenjen učencem, staršem in svetovalnim delavcem, je obširna predstavitev poklica zdravnika homeopata.

26.10.2016 23:23
Bruselj, 26. oktober 2016

S 1. decembrom 2016 bo v sistem slovenske standardizacije privzet evropski standard EN 16872:2016 kot SIST EN 16872:2016 Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije.

14.10.2016 23:22
Ljubljana, 14. oktober 2016

Zdravniška zbornica Slovenije je na 85. redni seji skupščine, 6. oktobra 2016, sprejela Kodeks zdravniške etike, uradno bo začel veljati z objavo v novembrski številki njenega glasila ISIS. Novi kodeks zdravnikom odpira pot za zdravljenje s homeopatijo in drugimi alternativnimi metodami zdravljenja.

19.08.2016 13:28
Ljubljana, 19. avgust 2016

V Sloveniji lahko zdravila za uporabo v humani medicini predpiše le zdravnik, homeopatska zdravila za uporabo v humani medicini pa sme predpisati le zdravnik z dodatnimi znanji iz homeopatije. Zdravnik homeopat izbere najustreznejše zdravilo za vsakega bolnika posebej, predpiše odmerek, potenco in način jemanja zdravila ter spremlja potek zdravljenja. Magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji iz homeopatije pa je pooblaščena oseba le za izdajanje oziroma prodajo homeopatskih zdravil v lekarni.

15.07.2016 23:56
Ljubljana, 15. julij 2016

V letu, ko obeležujemo 240. obletnico rojstva dr. Matevža Fausta Gradiška, smo v Ljubljani dobili Gradiškovo ulico. Odlok o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana je bil objavljen 15. julija v Uradnem listu RS, št. 50/2016.