ENOTNI ŠIFRANT VRST ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

22.07.2011 00:00
Minister za zdravje Dorijan Marušič je na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva izdal Odredbo o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti. Med zdravstveno dejavnost so uvrščene homeopatija, akupunktura, kiropraktika in osteopatija.

Na podlagi drugega odstavka 10. in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00) je minister za zdravje izdal Odredbo o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/2011.
 
Odredba določa enotni šifrant vrst zdravstvene dejav¬nosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki so skupni za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 

V enotnem šifrantu vrst zdravstvenih dejavnosti so med alternativne oblike zdravljenja (Q86.901) uvrščene: akupunktura, homeopatija, kiropraktika in osteopatija.
 
Vir:
Uradni list Republike Slovenije, št. 58/2011 z dne 22. julija 2011