ENOTNI ŠIFRANT VRST ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

08.06.2012 00:00
Minister za zdravje Tomaž Gantar je na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva izdal novo Odredbo o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti. Med zdravstveno dejavnost so uvrščene homeopatija, akupunktura, kiropraktika in osteopatija.
Na podlagi drugega odstavka 10. in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00) je minister za zdravje Tomaž Gantar izdal novo Odredbo o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti, ki je bila 8. junija 2012 objavljena v Uradnem listu RS, št. 43/2012.
 
Odredba določa enotni šifrant vrst zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki so skupni za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
 
V enotnem šifrantu vrst zdravstvenih dejavnosti so med alternativne oblike zdravljenja (Q86.901) uvrščene: akupunktura, homeopatija, kiropraktika in osteopatija.
 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 58/11).
 
Vir:
Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2012 z dne 8. junija 2012