PREDAVANJE O HOMEOPATIJI ZA PODIPLOMSKE ŠTUDENTE ANTROPOLOGIJE

16.12.2013 00:00
Miloš Žužek, tajnik Slovenskega homeopatskega društva je imel 16. decembra predavanje o homeopatiji za podiplomske študente pri predmetu Medicinska antropologija.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete je za podiplomske študente pri predmetu Medicinska antrologija izvedel serijo predavanj o različnih pristopih k zdravljenju. Med drugim želijo s tem odpreti univerzitetna vrata metodam, ki so bile v raziskovalnem smislu do sedaj precej marginalizirane, in vzpodbuditi večji znanstveni interes za te teme.
 
Miloš Žužek, dr. med. je študentom antropologije predstavil pristop šolske in homeopatske medicine do bolnika ter razlike v pojmovanju zdravja in bolezni.
 
Predavanje o homeopatiji je bilo 16. decembra 2013 od 10.30 do 13. ure.