SD NASPROTUJE ODVZEMU LICENCE ZDRAVNIKOM, KI ZDRAVIJO TUDI Z ALTERNATIVNO MEDICINO

15.05.2008 00:00
Bojan Kontič, vodja poslanske skupine SD, je vložil amandma k 16. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi. Meni, da Slovenija spada med najbolj restriktivne države, ko gre za ločevanje šolske in alternativne oziroma komplementarne medicine.
Poslanec Bojan Kontič je predlagal, da se črta 16. člen predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi.
 
V obrazložitvi je navedel:
 
Slovenija spada med najbolj restriktivne države, ko gre za ločevanje tako imenovanih uradne in alternativne oziroma komplementarne medicine.
 
Menim, da ni nobene potrebe, da zdravniku, ki bi se ukvarjal tudi z nekaterimi metodami, ki jih slovenska zakonodaja definira kot zdravilske, ne podelili licence oziroma bi mu jo odvzeli.
 
Vir:
Državni zbor Republike Slovenije, 15. maj 2008, Amandma poslanca Bojana Kontiča k 16. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi