AKADEMIKU PROF. DR. JOŽETU TRONTLJU, DR. MED., V SPOMIN

03.01.2014 00:00
Akademik Matija Horvat je v januarski številki Zdravniškega vestnika napisal nekrolog o delu in življenju nedavno umrlega akademika prof. dr. Jožeta Trontlja (1939-2013), predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter predsednika Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.

Akademik prof. dr. Matija Horvat v prispevku "Akademiku prof. dr. Jožetu Trontlju, dr. med., v spomin" med drugim piše:

 

»Vrhunski in širok znanstvenik s pretanjenim etičnim čutom seveda absolutno ni sprejemal različnih modnih muh neznanstvene medicine, zdravilstva, ki se dnevno pojavljajo v različnih oblikah in z različnimi poimenovanji, kot npr. homeopatija, tradicionalna medicina, bioenergija, integrativna medicina ... 

 

Njegova avtoriteta v slovenskem prostoru je bistveno prispevala k odločitvi, da ni prostora za mešanje in nekakšno »sožitje « teh neznanstvenih in v največji meri prevarantskih metod z akademsko medicino.
 
Zato smo v Sloveniji sprejeli predpis, da zdravniku z licenco ni dovoljeno uradno in deklarirano kombinirati akademske medicine z različnimi oblikami zdravilskih metod. Ta predpis je doživel veliko napadov in poskusov, da bi ga »ublažili«, preživel pa jih je tudi zaradi neomajnih stališč predsednika SAZU.«
 
Vir:
Zdravniški vestnik, januar 2014, letnik 83, št. 1, Matija Horvat: Akademiku prof. dr. Jožetu Trontlju, dr. med., v spomin