POSLANSKO VPRAŠANJE O UREDITVI HOMEOPATIJE ZA ZDRAVNIKE

14.09.2015 00:00

Poslanka Nada Brinovšek je na ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc naslovila pisno poslansko vprašanje, v katerem med drugim ugotavlja, da je Slovenija edina izmed držav Evropske unije, kjer zdravnik z diplomo medicinske fakultete, s pridobljenim znanjem iz homeopatije in licenco v skladu z Zakonom o zdravniški službi, ne sme zdraviti in predpisovati homeopatskih zdravil, ker le ta ni del uradne medicine.

Pisno poslansko vprašanje poslanke SDS Nade Brinovšek, ki je objavljeno na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije, objavljamo v nadaljevanju:
  
»Spoštovana ministrica!
 
V Sloveniji je zdravilstvo regulirano s posebnim zakonom – Zakonom o zdravilstvu, kar je posebna slovenska posebnost. Med zdravilske sisteme zdravilske dejavnosti sodi tudi homeopatija.
 
Po podatkih se čedalje več Slovencev zanima in zdravi z alternativnimi metodami.
 
V vseh državah članicah EU, razen v Sloveniji, lahko zdravniki kot zdravstveni delavci v zdravstveni dejavnosti, zdravijo s homeopatijo in predpisujejo homeopatska zdravila. Približno 40 % francoskih in skoraj 75 % nemških zdravnikov občasno predpiše homeopatska zdravila. Prav tako pa javne in zasebne zavarovalnice v nekaterih državah krijejo tudi stroške homeopatskih zdravil (Belgija, Češka, Finska, Francija, Italija, Latvija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Španija, Velika Britanija, Švica ...).
 
Na večini medicinskih fakultet je homeopatija tudi izbirni predmet (Avstrija, Bolgarija, Francija, Nizozemska, Španija in Velika Britanija). Torej so metode zdravljenja v državah članicah EU del uradne medicine.
 
Slovenija je edina izmed držav Evropske unije, kjer zdravnik z diplomo medicinske fakultete, se pravi doktor medicine, s pridobljenim znanjem iz homeopatije in licenco v skladu z Zakonom o zdravniški službi, ne sme zdraviti in predpisovati homeopatskih zdravil, ker le ta ni del uradne medicine.
 
Zdravnikom, ki izvajajo homeopatsko zdravljenje po sedaj veljavni zakonodaji grozi odvzem licence in prepoved dela v sklopu uradne medicine. V Sloveniji uradnega registra zdravilcev ni.
 
Zato vas sprašujem:
1. Ali ministrstvo razpolaga s podatki, koliko zdravilcev deluje v Sloveniji (poklicnih/amaterskih)?
2. Kakšno izobrazbo imajo ti zdravilci?
3. Kdo izvaja izobraževanje?
4. Ali ima ministrstvo narejeno raziskavo, koliko Slovencev bi poleg uradne medicine koristilo tudi alternativno obliko zdravljenja – homeopatijo?«
 
Vir:

Državni zbor Republike Slovenije, Poslanska vprašanja in pobude
Spletna stran SDS