SVETOVNI DAN HOMEOPATIJE: ZAUPALO NAJ BI JI VEČ KOT 100 MILIJONOV EVROPEJCEV

10.04.2016 01:02

Desetega aprila je svetovni dan homeopatije. Po podatkih Evropske komisije naj bi se v Evropi s homeopatijo zdravilo več kot 22 odstotkov oz. več kot 100 milijonov ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je homeopatijo uvrstila na drugo mesto med prvimi petimi najpogosteje izbranimi nekonvencionalnimi metodami zdravljenja v svetu.

Desetega aprila 1755, torej pred 261 leti, se je v saškem mestu Meissen rodil utemeljitelj homeopatije dr. Samuel Hahnemann. Homeopatija ima v Sloveniji skoraj 200-letno tradicijo, ki pa je bila prekinjena po drugi svetovni vojni.

 

Homeopatija je v rokah zdravnika z dodatnimi znanji iz homeopatije varna in učinkovita metoda zdravljenja. Poleg tega pa je cenovno ugodnejša od zdravljenja s konvencionalnimi zdravili.

 

Homeopatija je v državah članicah Evropske unije, razen v Sloveniji, del zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajajo za to usposobljeni zdravniki.

 

V Sloveniji so še vedno zakonske omejitve pri izvajanju homeopatije. Veljavni zakon o zdravniški službi zdravniku z licenco ne dovoljuje predpisovanja homeopatskih zdravil in zdravljenja s homeopatijo ter določa celo sankcijo odvzema licence. Po drugi strani pa zakon o zdravilstvu dovoljuje zdravljenje s homeopatijo le zdravnikom oziroma osebam, ki imajo diplomo medicinske fakultete in dodatna znanja iz homeopatije.

 

Zdravniška zbornica Slovenija se je na 73. redni seji skupščine, 17. decembra 2014, izrekla proti odvzemu licence zdravnikom, ki zdravijo s homeopatijo, vendar pa mora ministrstvo za zdravje pripraviti še predlog spremembe Zakona o zdravniški službi.