O HOMEOPATIJI NA 5. ZADRAVČEVIH DNEVIH

02.11.2012 00:00
Združenje zdravnikov družinske medicine je v Moravskih toplicah 14. in 15. septembra 2012 organiziralo 5. Zadravčeve dneve z naslovom Polifarmacija in komplementarne metode zdravljenja, na katerih so govorili tudi o homeopatiji.

Prof. dr. Jože Balažič, tožilec Zdravniške zbornice Slovenije, je predstavil stališče uradne medicine do homeopatije in stališče zborničnega razsodišča do te problematike. O homeopatiji s stališča lekarniškega farmacevta je predavala Polonca Fialo. Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik pa je glede homeopatije razmišljala, ali je nepoznavanje alternativnih oblik zdravljenja lahko kršitev človekovih pravic ali pa pomeni le varovanje uradne medicine.
 
V novembrski številki revije Isis je Erika Zelko objavila poročilo Polifarmakoterapija in komplementarne metode zdravljenja – 5. Zadravčevi dnevi (str. 68–70). Delo v četrti skupini je povzel njen vodja prof. dr. Janko Kersnik: »Glavni poudarki so bili, da je medicina samo ena in da različne oblike KAM (komplementarne in alternativne medicine) segajo na sivo področje, ki zakonsko ni najbolje urejeno. Zdravniki imajo preko svojih bolnikov raznolike izkušnje s ponudniki KAM. Z zdravljenjem se morajo ukvarjati medicinsko izobraženi strokovnjaki ne glede na to, ali gre za uradno šolsko medicino ali katero koli drugo obliko, zato pozivamo zakonodajalca, da posodobi predpise, saj sedanje ostro zavračanje tega, da bi zdravniki z licenco smeli izven rednega delovnega časa izvajati tudi druge oblike zdravljenja, ni najbolj produktivno. S tem se bo varnost uporabe KAM močno povečala.«
 
Vir:

Zbornik predavanj 5. Zadravčevi dnevi Polifarmacija in komplementarne metode zdravljenja. Moravske toplice, september 2012
Isis, št. 11, november 2012: Poročilo Polifarmakoterapija in komplementarne metode zdravljenja – 5. Zadravčevi dnevi (str. 68–70).
Planet Siol.net, 17. december 2012, Alma M. Sedlar: Je dr. Jože Balažic prepisal članek o homeopatiji? 

Žurnal, 18. december 2012, David Jug: Direktor je plonkal

Primorske novice, 18. december 2012, Jasna Arko: Ugledni znanstvenik po domače povzel zapis na spletu 

Delo, 20. december 2012, Barbara Rajgelj: Študentom kazen za neznanje, profesorju odpustek za kaznivno dejanje

Mladina, 21. december 2012, Staš Zgonik: Novi plagiati - krog storilcev se širi

Spletna stran Metina lista, 27. december 2012: Neznanska lahkost plonkanja