SLOVENCI ZAUPAJO HOMEOPATIJI

28.08.2010 00:00
Konec avgusta 2010 so bili objavljeni podatki raziskave Mediana TGI, ki kažejo, da 18 odstotkov slovenske populacije v starosti od 35 do 75 let ter 15 odstotkov v starosti od 15 do 34 let zaupa homeopatiji oziroma homeopatski medicini.

Podatki o zaupanju v homeopatsko medicino temeljijo na podatkih, zbranih v prvi polovici leta 2010 in drugi polovici leta 2009. V slovenski raziskavi je sodelovalo 5.725 respondentov. Glede odnosa do homeopatske medicine so podatki pridobljeni s pomočjo strinjanja s stališčem, ki se glasi »Zaupam homeopatski medicini«. Respondenti svoje strinjanje ocenjujejo na petstopenjski lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam).

 

Petnajst oziroma osemnajst odstotkov predstavlja splošno strinjanje s tem stališčem, se pravi delež tistih, ki se s stališčem strinjajo ali popolnoma strinjajo. Gre za percepcijo homeopatije ne glede na dejanske izkušnje z njo. V raziskavi Mediane TGI je sodelovalo kar 5.725 oseb, kar je največji vzorec anketirancev v Sloveniji doslej. 

 
Raziskavo oziroma isto vprašanje (I trust homeopathic medicine) je Global TGI izvedel leta 2008 tudi v drugih državah. Navedimo odstotke samo v nekaterih: v Indiji homeopatiji zaupa 62 % respondentov, v Brazilji 58 %, v Saudski Arabiji 53 %, v Združenih arabskih emiratih 49 %, v Čilu 49 %, v Franciji 40 %, v Rusiji 28 %, v Nemčiji 27 %, na Madžarskem 25 %. 
 
Vir:
STA, 28. 8. 2010: Alternativni medicini v Sloveniji bolj zaupajo starejši

DNEVNIK, 30. 8. 2010: Alternativni medicini v Sloveniji bolj zaupajo starejši

Global TGI Barometer. The lure of alternative medicine. January 2008, Issue 33