similia similibus curentur

PREDLOG ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI V JAVNI RAZPRAVI

22.02.2013 00:00
Ministrstvo za zdravje je 22. februarja 2013 v javno razpravo posredovalo predlog Zakona o lekarniški dejavnosti. Javna razprava poteka do 8. aprila 2013.
Slovensko homeopatsko društvo bo ministrstvu za zdravje podalo pripombe k predlogu Zakona o lekarniški dejavnosti glede izdaje homeopatskih zdravil.
 
Od leta 2008 je izdaja homeopatskih zdravil na podlagi Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) določena v Pravilniku o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 94/08), torej v podzakonskem predpisu, ministrstvo za zdravje pa želi izdajo homeopatskih zdravil na novo določiti v sedmem odstavku 73. člena predloga Zakona o lekarniški dejavnosti.
 
Drugi odstavek 5. člena Pravilnika o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini določa: »Homeopatska zdravila se lahko izdajajo le v lekarnah. Pooblaščena oseba za izdajanje homeopatskih zdravil, magistralnih homeopatskih pripravkov in galenskih homeopatskih izdelkov je magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji s področja homeopatije.«
 
V predlogu Zakona o lekarniški dejavnosti je v sedmem odstavku 73. člena določeno, da je »pooblaščena oseba za izdajo homeopatskih zdravil magister farmacije s posebnimi znanji iz homeopatije«.
 
Ministrstvo za zdravje je v novem predlogu zakona za izdajo homeopatskih zdravil uvedlo celo strožje določbe kot za izdajo zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi skupine II, IIIa in IIIc Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (glej tretji odstavek 73. člena).
 
Torej zdravila, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi, izdaja magister farmacije, za izdajo homeopatskih zdravil (na recept ali brez recepta) pa se dodatno zahteva, da ima magister farmacije še posebna znanja.
 
Ker pri izdaji homeopatskih zdravil samo v Sloveniji veljajo strožje določbe kot za ostala zdravila za uporabo v humani medicini (saj jih lahko izdaja le magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji s področja homeopatije in ne tudi ostali farmacevtski strokovni delavci), so homeopatska zdravila dostopna samo v nekaterih naših lekarnah, samo ob določenih dnevih ali urah. Veliko ljudi se ravno zaradi tega, še vedno raje odloči za nakup homeopatskih zdravil v sosednjih državah.
 
Predlog zakona je objavljen na Državnem portalu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za zdravje.