similia similibus curentur

EUROBAROMETER – EVROPEJCI, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

01.06.2005 00:00
Od januarja do februarja 2005 je bila v 28 državah (25 držav članic EU in 3 države EFTA – Islandija, Norveška, Švica; velikost vzorca 24.895; velikost vzorca v Sloveniji 1.060) izvedena posebna raziskava Eurobarometer št. 224 z naslovom Evropejci, znanost in tehnologija.

V raziskavi Evropejci, znanost in tehnologija (Europeans, Science and Technology) si poglejmo predvsem dve vprašanji in odgovore.
 
Prvo vprašanje (QA9a): Ljudje imajo različna mnenja o tem, kaj je znanstveno in kaj ne. Prebral(a) vam bom seznam področij. Za vsakega mi povejte, kako znanstven se vam zdi. Uporabite lestvico od 1 do 5, kjer 5 pomeni "zelo znanstven" in 1 pomeni, da "sploh ni znanstven".
 
Odgovori na prvo vprašanje z odstotki Slovenije in EU25 (odstotki pomenijo odgovore tistih, ki se strinjajo, da je »zelo znanstvena« in »znanstvena«): medicina (SI 92 %; EU 89 %), fizika (SI in EU 83 %), biologija (SI 65 %; EU 75 %), matematika (SI 73 %; EU 72 %), astronomija (SI 80 %; EU 70 %), psihologija (SI 61 %; EU 53 %), astrologija (SI 50 %; EU 41 %), ekonomija (SI 43 %; EU 40 %), zgodovina (SI in EU 34 %), homeopatija (SI in EU 33 %).
 
Triintrideset odstotkov anketirancev v Sloveniji meni, da je homeopatija znanstvena oziroma zelo znanstvena. Povprečni rezultati v 25 državah članicah Evropske unije na petstopenjski lestvici pokažejo dve izraziti skupini, in sicer prvo, zelo znanstveno (4,6 medicina; 4,4 fizika; 4,2 biologija; 4,1 astronomija in 4,1 matematika), in drugo, znanstveno (3,6 psihologija; 3,2 ekonomija; 3,1 homeopatija; 3,1 astrologija in 3,0 zgodovina).
 
Drugo vprašanje (QA11): Ali ste v preteklem letu uporabili kaj izmed naštetega za zdravljenje kakšne svoje zdravstvene težave? Možnih je več odgovorov.
 
Dva odstotka anketirancev v Sloveniji je odgovorilo, da je v preteklem letu uporabilo homeopatijo za zdravljenje svojih zdravstvenih težav. Odstotek je podoben rezultatom iz SJM 1999/2 (vzorec N = 1.001; 2 %) in je rahlo višji od raziskave SJM 2001/3 (vzorec N = 1.093; 1,8 %).
 
Vir:
Special EUROBAROMETER 224 »Europeans, Science and Technology«. June 2005. 
Slovensko javno mnenje 1999/2 (SJM, 99/2). Mednarodna raziskava o kakovosti življenja in stališča o zdravju in zdravstvu III. Primerjava in pregled rezultatov. Nosilec dr. Niko Toš. Ljubljana: CJMMK. IDV-FDV, 1999.

Slovensko javno mnenje 2001/3 (SJM, 01/3). Raziskava o zdravju in zdravstvu IV in Raziskava o obrambi in varnosti. Nosilec dr. Niko Toš. Ljubljana; CJMMK. IDV-FDV, 2001.