similia similibus curentur

HOMEOPATIJA IN EKOLOŠKO KMETOVANJE

01.01.2009 00:00
Homeopatsko zdravljenje oziroma homeopatska zdravila se uporabljajo tudi v veterinarski medicini, še posebej v ekološkem kmetijstvu. Od 1. januarja 2009 se je začela uporabljati Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki predelavi in označevanju ekoloških proizvodov, nekateri novi predpisi o označevanju pa bodo stopili v veljavo šele 1. julija 2010. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Eno izmed ključnih načel ekološkega kmetijstva je skrb za ohranjanje zdravja in zadovoljstva živali. V živinoreji se zdravje in dobro počutje večinoma doseže brez opiranja na sintetične snovi, kot so antibiotiki, tveganje za pojav bolezni pa se zmanjša predvsem s preventivnimi ukrepi.

 
Ekološki kmetje dajejo prednost naslednjim načinom zdravljenja: homeopatiji in fitoterapiji.

 
Nova uredba EU o ekološkem kmetovanju v 14. in 15. členu v zvezi s preprečevanjem bolezni in veterinarskim zdravljenjem določa: “Bolezen je treba zdraviti nemudoma, da se prepreči trpljenje živali; po potrebi in pod strogimi pogoji je dovoljeno uporabiti kemično sintetizirane alopatske proizvode za uporabo v veterinarski medicini, vključno z antibiotiki, če uporaba fitoterapevtskih, homeopatskih in drugih zdravil ni primerna. Opredeliti pa je treba zlasti omejitve glede ciklusov zdravljenja in karence.”
 
Vir:
Spletna stran Evropske komisije “Ekološko kmetovanje – Dobro za naravo, dobro zate”