similia similibus curentur

BRISANJE LOČNIC BI BILO SPORNO

20.01.2009 00:00
Slovensko homeopatsko društvo se je odzvalo na izjavo direktorja direktorata za zdravstveno varstvo pri ministrstvu za zdravje Janeza Remškarja v prispevku novinarke Nine Knavs v Dnevniku dne 19. januarja 2009.

Slovensko homeopatsko društvo se oglaša v zvezi s člankom v Dnevniku »Zdravilce čaka sito izobrazbe in znanja - Brisanje ločnic bi bilo sporno« z dne 19. januarja 2009, kjer je govora o »homeopatih, ki pritiskajo na ministrstvo« za zdravje, da jim omogoči uporabo tako zdravilskih metod zdravljenja kot tudi uradne medicine.

 

Ker so se trditve omenjene v članku v medijih pojavile že večkrat, želimo pojasniti, za kaj si v resnici prizadevamo.
 
Slovensko homeopatsko društvo si prizadeva, da zdravnikom, ki se odločijo za homeopatsko prakso, ne bi grozili z odvzemom zdravniške licence. Nesprejemljivo je, da se zdravnikom, ki zdravijo s homeopatijo, odvzame zdravniška licenca in s tem pravica do opravljanja zdravniškega poklica. Zdravniška licenca je namreč dovoljenje za delo in ne dokazilo o strokovni usposobljenosti zdravnika, kot je mnogokrat napačno razumljeno v javnosti. Dokazilo za slednje je diploma medicinske fakultete, opravljen strokovni in specialistični izpit. Zdravniške licence se je začelo podeljevati nekaj let po osamosvojitvi naše države. Pred tem so zdravniki lahko delali, ko so zaključili pripravništvo in opravili strokovni izpit.
 
Z odvzemom licence se zdravniku krši pravica do dela, kot osnovna človekova pravica. Zdravnikom, ki zdravijo s homeopatijo, pa se celo oporeka, da so zdravniki. Takšno početje je diskriminatorno. Nesprejemljivo je, da se zdravniku odvzame licenca samo zato, ker poleg šolske medicine obvlada tudi metode zdravljenja, ki jih slovenska uradna medicina zavrača, so pa v svetu priznane in sprejete kot komplementarne in alternativne metode zdravljenja. Med njimi je tudi homeopatija.
 
Slovensko homeopatsko društvo nikoli ni zahtevalo, da je homeopatija del javnega zdravstva, zavzema pa se, da bi bila del zdravstvene dejavnosti. Zahteva pravice za zdravnike, ki se za takšno vrsto zdravljenja odločajo, in zavrača njihovo prekvalifikacijo v »zdravilce«.
 
Zdravniki homeopati se ne zavzemajo za popoldansko homeopatsko prakso ob rednem dopoldanskem delu v šolski medicini, kot je navedeno v članku in je bilo že večkrat uporabljeno kot argument ministrstva za zdravje proti homeopatiji v zdravstveni dejavnosti.
 
Ne sprejemamo tudi, da homeopatija ni preverjena metoda zdravljenja. Homeopatija se je dokazovala skozi dvesto let zgodovine in se je prav zaradi svoje učinkovitosti tudi ohranila. Marsikje po svetu in v državah članicah Evropske unije je priznana kot zdravniška metoda.
 
Tudi bolniki imajo pravico do svobodne izbire zdravljenja in si želijo dostop do kvalitetnih homeopatskih storitev, vendar se jim ta pravica krati.
 
Z grožnjo odvzema licence se skuša odvračati zdravnike, da bi se odločali za študij homeopatije. S tem bi število zdravnikov homeopatov zmanjšali na minimum in omejili dostopnost do homeopatskega zdravljenja.
 
Zakonodaja že od leta 1992 dopušča alternativne in dopolnilne oblike zdravljenja (glej Zakon o zdravstveni dejavnosti, 58. in 59. člen), vendar v vseh teh letih ministrstvo za zdravje ni sprejelo ustreznih podzakonskih predpisov, ki bi to zdravstvenim delavcem omogočili tudi v praksi.
 
Homeopatska zdravila so bila z zakonom o zdravilih leta 2006 tudi v Sloveniji uvrščena med zdravila za uporabo v humani medicini, ki jih lahko izdajajo samo magistri farmacije v lekarnah. Lekarne so del zdravstvene dejavnosti, homeopatija pa je po sedanji zakonodaji uvrščena v zdravilstvo.

 

Slovensko homeopatsko društvo

Ljubljana, 20. januar 2009