similia similibus curentur

ZA USPEŠNO DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV

01.07.2004 00:00
Prof. dr. Vladislav Pegan, novoizvoljeni predsednik Zdravniške zbornice Slovenije je v uvodniku julijske številke revije ISIS z naslovom Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev podal tudi mnenje ZZS o alternativni medicini.
Prof. dr. Vladislav Pegan pravi: »Obdobje prihodnjega mandata vodstva Zdravniške zbornice bo zaznamovalo tudi prilagajanje evropskim smernicam. V tem procesu ne bomo imeli prav velikih zagat, saj smo že do sedaj imeli intenzivne stike z evropskimi zdravniškimi organizacijami in takoimenovana harmonizacija je že v polnem teku, na nekaterih področjih pa že udejanjena. Razveseljivo je, da bomo kot člani Evropske skupnosti lažje reševali probleme zdravniškega poklica, ki imajo skupni imenovalec v vseh državah skupnosti. Potrditev tega pričakovanja smo dobili pred nedavnim na plodnih razgovorih s predstavniki zdravniških zbornic sosednje Italije in Avstrije.
 
S formalno pridružitvijo Evropski skupnosti se bomo brez dvoma morali tudi soočiti s pritiski zagovornikov alternativne medicine. Za oblikovanje zakonskih okvirov je pristojno Ministrstvo za zdravje, ki pa bo moralo pridobiti mnenje pristojnih medicinskih strokovnjakov in medicinskih fakultet v Sloveniji. Nikjer ni zapisano, da moramo slepo slediti velikodušni ureditvi v nekaterih evropskih državah, če se bomo odločili za zavračanje zdravilnih metod, ki niso znanstveno preverjene.«

Vir:
ISIS, julij 2004, Vladislav Pegan: Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev