similia similibus curentur

PREPOVED GALENSKE IZDELAVE HOMEOPATSKIH ZDRAVIL V SLOVENIJI?

24.05.2013 00:00
Ministrstvo za zdravje je 24. maja 2013 posredovalo predlog novega Zakona o zdravilih v vladno proceduro, ki določa prepoved galenske izdelave homeopatskih zdravil.
Slovensko homeopatsko društvo je v javni razpravi, ki je potekala od 27. novembra 2012 do 10. januarja 2013, podalo pobudo, da se predlog Zakona o zdravilih v celoti uskladi z Direktivo 2001/83/ES ter predlagalo črtanje določb glede prepovedi galenske izdelave homeopatskih zdravil.
 
Veljavni Pravilnik o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 94/2008) dovoljuje izdelavo galenskih homeopatskih izdelkov, ki jih »pripravijo v ustrezno opremljenem laboratoriju lekarne pod nadzorom odgovorne osebe, ki ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri in opravljen strokovni izpit ter dokazilo o veljavni dopolnilni izobrazbi s področja izdelave homeopatskih zdravil, v skladu s predpisi Evropske farmakopeje ali, če teh v Evropski farmakopeji ni, v skladu s predpisi drugih priznanih farmakopej Evropske unije«. Pravilnik tudi določa, da »dovoljenje za promet s homeopatskim zdravilom ni potrebno za magistralne homeopatske pripravke in za galenske homeopatske izdelke. Lekarne morajo o vrsti in sestavi galenskih homeopatskih izdelkov, ki jih nameravajo izdelovati, obvestiti organ, pristojen za zdravila. Organ, pristojen za zdravila določi način izdajanja galenskih homeopatskih izdelkov«.
 
Ministrstvo za zdravje v obrazložitvi predloga zakona ni navedlo razloge za prepoved galenske izdelave homeopatskih zdravil. Slovenija bo verjetno edina država članica Evropske unije, če bo predlog zakona sprejet, v kateri bo prepovedana galenska izdelava homeopatskih zdravil.
 
Predlog zakona je objavljen na Državnem portalu Republike Slovenije.