similia similibus curentur

ŠVEDSKO VRHOVNO SODIŠČE: ZDRAVNIKI LAHKO ZDRAVIJO S HOMEOPATIJO

23.09.2011 00:00
Dr. Anders Pettersson je po osmih letih pravdanja 23. septembra 2011 na Vrhovnem upravnem sodišču dosegel, da tudi na Švedskem lahko zdravniki zdravijo s homeopatijo oziroma predpisujejo homeopatska zdravila. Slovenija je tako ostala edina država članica Evropske unije, v kateri zdravnik, ki je edini pooblaščeni za predpisovanje zdravil za uporabo v humani medicini, homeopatskih zdravil ne sme predpisati, ker ne sme zdraviti s homeopatiji.

Postopek proti zdravniku dr. Andersu Petterssonu je leta 2003 začela Upravna komisija za zdravstveno in socialno varstvo (Socialstyrelsen) na pobudo Komisije za zdravniško odgovornost (HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) in sicer po njegovem javnem predavanju o homeopatiji. Po dveh obravnavah na nižji stopnji so mu leta 2005 prepovedali zdravljenje s homeopatijo ter izrekli ukrep triletne poskusne dobe z odvzemom licence. V obsodbi je bilo navedeno tudi, da homeopatija ni znanstveno utemeljena metoda, pri tem pa so popolnoma ignorirali vse dokaze, ki jih je dr. Pettersson predložil glede znanstvenih študij in homeopatske zdravniške prakse v drugih državah članicah Evropske unije.
 
Šest let pozneje, po dolgih letih diskriminacije njega in njegovih pacientov, je njegov primer obravnavalo najvišje sodišče na Švedskem (Högsta Förvaltningsdomstolen).
 
Vrhovno upravno sodišče (Högsta Förvaltningsdomstolen) je 23. septembra 2011 v zadevi št. 6634-10 odločilo, da ugodi pritožbi dr. Andersa Petterssona in prekliče sklepe nižjih instanc. Zdravnik dr. Anders Pettersson s homeopatskim zdravljenjem ni na noben način ogrožal zdravja ali varnosti svojih pacientov, paciente je zdravil tako po doktrini šolske medicine, na željo pacientov pa tudi homeopatsko.
 
Vrhovno upravno sodišče je zavrnilo posploševanje glede znanstvenosti šolske medicine ali neznanstvenosti homeopatije ter napisalo: »vprašanje o tem, ali je bil določen zdravstveni ukrep v skladu z znanostjo in s preverjenimi izkušnjami, je treba ponovno preučiti glede na ozadje okoliščin v vsakem posameznem primeru oziroma pri vsakem pacientu posebej in Upravna komisija za zdravstveno in socialno varstvo mora navesti, kateri konkretni medicinski ukrepi so bili kršeni.« Prav tako mora Upravna komisija za zdravstveno in socialno varstvo (posplošeno) trditev, da »homeopatsko zdravljenje predstavlja nevarnost za pacienta«, utemeljiti s konkretnim primerom oziroma za vsakega pacienta posebej. Krivda se ne domneva, marveč jo je treba vselej dokazovati in dokazati. Poudarili so, da se splošna mnenja ali trditve upoštevajo le, če temeljijo na konkretnih primerih, ki so obremenilni v tožbi.
 
Posledica sodbe Vrhovnega upravnega sodišča je, da lahko zdravniki na Švedskem zdravijo s homeopatijo oz. predpisujejo homeopatska zdravila.
 
Slovenija in Švedska sta bili do 23. septembra 2011 edini državi članici Evropske unije, v kateri zdravnik ni smel zdraviti s homeopatijo. Po odločitvi švedskega vrhovnega upravnega sodišča, da lahko zdravniki na Švedskem predpisujejo homeopatska zdravila oziroma zdravijo s homeopatijo, pa je Slovenija tako ostala edina država članica s takšno prepovedjo.
 
Vir:

The Local, Sweden's News in English, 24. september 2011: Doctors can recommend homeopathy: court.

ECH, Swedish court rules: 'Doctors can recommend homeopathy'

ECHAMP, Newsletter, December 2011: A triumph for homeopathy in Sweden