similia similibus curentur

PRAVILA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

08.08.2003 00:00
Danes so bile v Uradnem listu Republike Slovenije št. 78/2003 objavljene Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnitev se nanaša tudi na to, da zdravnik zavarovani osebi ne more predpisati homeopatskega zdravila na recept v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Na podlagi 13. člena statuta zavoda (Uradni list RS, št. 87/2001 in 1/2002) je skupščina zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. redni seji dne 2. julija 2003 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije št. 78/2003.
 
V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/2003 – prečiščeno besedilo in 35/03) so dodali novo 9. točko prvega odstavka 59. člena, ki se glasi: »9. homeopatskih pripravkov.«

To pomeni, da zdravnik zavarovani osebi ne more predpisati homeopatskega zdravila na recept v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 
Vir:
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
ZZZS, Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (neuradno prečiščeno besedilo)