similia similibus curentur

SLOVENSKI ZDRAVNIKI V SLABŠEM POLOŽAJU KOT TUJI

25.11.2011 00:00
Novinarka Dela Milena Zupanič piše, da v primerjavi s tujimi zdravniki naše zdravnike s svojimi zakoni postavljamo celo v diskriminatoren položaj, tudi v homeopatiji.
Milena Zupanič v prispevku Slovenski zdravniki v slabšem položaju kot tuji ugotavlja, »medtem ko v našo državo aktivno vabimo tuje zdravnike, pozabljamo na domače, ki odhajajo v tujino. V primerjavi s tujimi zdravniki naše zdravnike, torej slovenske državljane, s svojimi zakoni postavljamo celo v diskriminatoren položaj«, tudi v homeopatiji.
 
Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic je opozoril, »da so slovenski zdravniki v Sloveniji že diskriminirani v primerjavi z zdravniki drugih držav EU glede zdravilstva. Naš zakon o zdravniški službi namreč določa, da slovenskemu zdravniku ni dovoljena homeopatska dejavnost. Če se ukvarja s homeopatijo, se mu odvzame licenca. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilstvu, ki je bil sprejet pred mesecem dni, tujim zdravnikom glede tega ne postavlja nobenih omejitev. Zdravnik, ki ima, denimo, zdravniško licenco v Avstriji, lahko zdaj v Sloveniji opravlja obe dejavnosti, zdravniško in homeopatsko.«
 
»Ta zakon daje tujcem več pravic kot slovenskim državljanom. Pomeni, da velja en pravni red za tujce in drugi za Slovence,« je dejal Tone Dolčič, ki je v imenu varuhinje človekovih pravic v času sprejemanja zakona na to opozoril ministrstvo za zdravje, a ga niso upoštevali.
 
Vir:
DELO, 25. november 2011, Milena Zupanič: Slovenski zdravniki v slabšem položaju kot tuji