similia similibus curentur

RAZISKAVA O UPORABI HOMEOPATIJE V ŽIVINOREJI

30.08.2011 00:00
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta je na današnji seji 30. avgusta 2011 potrdil pilotni projekt »Usklajena raziskava o uporabi homeopatije in fitoterapije v živinoreji«. Evropski parlament bo v proračunu za leto 2012 za izvedbo pilotnega projekta namenil dva milijona evrov.

V obrazložitvi pilotnega projekta »Usklajena raziskava o uporabi homeopatije in fitoterapije v živinoreji« so zapisali:
 
»Parlament je Komisijo pozval, naj pripravi pilotni projekt za usklajevanje raziskav o uporabi homeopatije in fitoterapije v živinoreji, v skladu s predlogom resolucije o odpornosti na antibiotike, v katerem je pozval k zmanjšanju uporabe antibiotikov v živinoreji in k uporabi homeopatije in fitoterapije.
 
Pilotni projekt bo obsegal zbiranje podatkov o tem, kateri raziskovalni projekti na področju homeopatije in fitoterapije so že bili oblikovani na univerzah in visokošolskih ustanovah držav članic, in kakšne so bile ugotovitve. Med pilotnim projektom bi morali tudi raziskati, ali in v katerem okviru zadevne univerze sodelujejo.
 
Odpornost na antibiotike je vse večji problem tako v EU kot po svetu. Sem sodi tudi uporaba antibiotikov v živinoreji, zato je treba spodbuditi raziskave o alternativnih metodah zdravljenja, kot sta homeopatija in fitoterapija
 

 
Vir:
Evropski parlament, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, 30. avgust 2011
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. maja 2011 o odpornosti na antibiotike