similia similibus curentur

SD IN LDS SKUPAJ PROTI ODVZEMU ZDRAVNIŠKE LICENCE

23.05.2008 00:00
Poslanska skupina Socialnih demokratov in Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije sta skupaj vložila amandma k 17. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, ker nasprotujejo določbam, ki predvidevajo odvzem licence zdravnikom, ki se ukvarjajo s komplementarnimi in alternativnimi metodami zdravljenja.

V obrazložitvi amandmaja so zapisali:
 
S tem predlogom zakona se zdravnikom zapirajo možnosti, da se ukvarjajo s komplementarnimi in alternativnimi metodami zdravljenja. Svetovni trend se nagiba k integrativnemu pristopu in tako združuje pristope znanstvene medicine in tradicionalnih medicinskih sistemov in metod, sam predlog zakona o zdravilstvu pa je vztrajal pri jasnem ločevanje obeh. Razvidno je bilo, da so komplementarne in alternativne metode zdravljenja v Sloveniji nezaželene.
 
Slovenskim zdravnikom se tako izrecno prepoveduje uporabljati alternativne in komplementarne metode zdravljenja. Če želijo le-te uporabljati, izgubijo licenco in postanejo »osebe, ki so končale medicinsko fakulteto«.

 

Tudi to je edinstvena slovenska rešitev, ki kaže na omalovaževalen odnos do zdravnikov, ki bi se želeli ukvarjati tudi z alternativnimi oblikami zdravljenja.
 
Seveda je nesporno, da se zdravniki ne smejo in se ne ukvarjajo z mazaštvom kot šarlatanskim škodljivim zdravilstvom. Na ta način bo Slovenija spadala med najbolj restriktivne države, ko gre za ločevanje uradne in alternativne oziroma komplementarne medicine.
 
Vir:
Državni zbor Republike Slovenije, 23. maj 2008, Amandma k 17. členu - Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije in Poslanska skupina Socialnih demokratov