similia similibus curentur

STROKOVNE SMERNICE WHO ZA IZDELAVO HOMEOPATSKIH ZDRAVIL

17.02.2010 00:00
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 17. februarja 2010 izdala strokovne smernice za izdelavo homeopatskih zdravil. WHO ugotavlja, da je homeopatija zelo razširjena po vsem svetu, prav tako je v porastu poraba homeopatskih zdravil.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, World Health Organization), katere država članica je tudi Slovenija, je 17. februarja 2010 izdala prve smernice za izdelavo homeopatskih zdravil (Safety issues in the preparation of homeopathic medicines).
  
Smernice Svetovne zdravstvene organizacije naj bi bile predvsem v pomoč državam članicam pri tehničnih vidikih izdelave homeopatskih zdravil.
 
V Evropi je Evropska farmakopeja edina publikacija, ki je pristojna za kakovost zdravil. Evropska farmakopeja predstavlja sistem predpisov za izdelavo zdravil, potrjevanje istovetnosti, ugotavljanje čistoče in preskušanje drugih parametrov kakovosti zdravil in snovi, iz katerih so zdravila izdelana. Predpisana je kot obvezna s sklicem v ustreznih Direktivah Sveta Evropske skupnosti in zagotavlja enako kakovost zdravil za vse državljane Evropske unije. Homeopatska zdravila so vsa tista, ki so pripravljena v skladu s homeopatskim postopkom izdelave po določbah Evropske farmakopeje ali po veljavnih farmakopejah držav članic Evropske unije, če Evropska farmakopeja teh določb ne vsebuje.
 
Vir:
Safety issues in the preparation of homeopathic medicines. WHO, 2010.