similia similibus curentur

KOMPLEMENTARNA MEDICINA V DRŽAVNEM PROGRAMU OBVLADOVANJA RAKA 2010-2015

18.03.2010 00:00
Vlada Republike Slovenije je na današnji 73. redni seji, 18. marca 2010, sprejela Državni program obvladovanja raka 2010-2015. V državnem programu so med nalogami in ukrepi določili, da mora biti preverjeno komplementarno zdravljenje uvrščeno med storitve obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Na 73. redni seji, 18. marca 2010, je Vlada Republike Slovenije sprejela Državni program obvladovanja raka 2010-2015.
 
V poglavju Diagnostika in specifično onkološko zdravljenje je posebno podpoglavje namenjeno tudi alternativni in komplementarni medicini:
 
3.5 Alternativna in komplementarna medicina
 
Državni program za obvladovanje raka se na področju onkološkega zdravstvenega varstva (OZV) zavzema zgolj za izvajanje dejavnosti z dokazljivim in preverljivim učinkom, klinične raziskave pa morajo potekati le v okviru strogo nadzorovanih postopkov uradne multiprofesionalne klinične onkologije. Nekatere komplementarne metode (npr. akupunktura, relaksacijske metode) se postopno že vključujejo v nekatere rehabilitacijske in paliativne programe, saj uradno medicino dopolnjujejo in z njo ne tekmujejo.
 
Naloge in ukrepi:
1. Preverjeno komplementarno zdravljenje mora biti uvrščeno med storitve OZZ.
2. Prebivalce je treba ozavestiti o nevarnostih in tveganju alternativnega zdravljenja.
 
Vir:
73. redna seja Vlade Republike Slovenije, Sporočilo za javnost, 18. marec 2010
Ministrstvo za zdravje: Državni program za obvladovanje raka 2010-2015
Spletna stran DPOR