similia similibus curentur

STALIŠČE SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA DO ALTERNATIVNE MEDICINE

11.11.2014 00:00
Na 20. redni seji Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva, ki je bila v torek, 11. novembra 2014, je glavni strokovni svet SZD sprejel stališče do alternativne medicine.

»Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva se zaveda, da so pacientom na voljo poleg medicine še različni drugi pristopi k ugotavljanju, preprečevanju in zdravljenju zdravstvenih težav in meni, da so seveda svobodni, da izberejo zdravilstvo, vendar naj bodo o vseh aspektih svoje izbire tudi poučeni. Prav tako menijo, da se naj vse te metode, ki niso v sklopu medicine, imenujejo zdravilstvo, da ne bo težav v razlikovanju z medicino.

 

Zdravniki pa morajo pri svojem delu upoštevati z dokazi podprto medicino in dobro klinično prakso.
 
Polona Lečnik Wallas, univ.dipl.soc.«
 
Vir:
Spletna stran Slovenskega zdravniškega društva