similia similibus curentur

SPREMEMBE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE ŠELE JULIJA 2016?

04.12.2014 00:00
Na 12. redni seji, ki je potekala 4. decembra 2014, je Vlada Republike Slovenije sprejela dopolnjeni in novi predlogi dokumenta Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji. Rok za pripravo predlogov sistemske zakonodaje na področju zdravstvene dejavnosti je (šele) julij 2016.
Dopolnjeni in novi predlogi dokumenta Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ki je bil v osnovni obliki sprejet 12. septembra 2013, na straneh 14 do 16 opredeljuje tudi ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti.
 
V dokumentu je ministrstvo za zdravje navedelo, da bo pripravilo predloge sistemske zakonodaje na področju zdravstvene dejavnosti do julija 2016. Izvedena bo jasna razmejitev, tudi računovodske, javne zdravstvene dejavnosti od zasebne oziroma dopolnilne zdravstvene dejavnosti in lažji nadzor, določeni bodo jasni pogoji za pridobitev in odvzem dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, vzpostavljen pa bo register izvajalcev in register zdravstvenih delavcev, ki bo na voljo Ministrstvu za zdravje, pristojnim inšpektorjem in pristojnim zbornicam ter financerju. Navedeno je tudi, da bodo področje zdravilstva v vseh delih uredili povsem na novo.
 
Vir:
Sporočilo za javnost 12. redne seje Vlade Republike Slovenije
Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, December 2014