similia similibus curentur

GLAVNI STROKOVNI SVET SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA O HOMEOPATIJI

10.02.2015 20:21

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta SZD, ki je potekala 10. februarja 2015, so ugotovili, da sklep Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije v zvezi s homeopatijo ni skladen s Kodeksom medicinske deontologije Slovenije.

Na 22. redni seji Glavnega strokovnega sveta Slovenskega zdravniškega društva, ki je potekala 10. februarja 2015, je prof. dr. Miran F. Kenda, dr. med., opozoril na nedavno sprejeto odločitev na 73. redni skupščini Zdravniške zbornice Slovenije (17. december 2014) v vezi s homeopatijo – sklep št. 9: »Zdravniška zbornica Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da se predpisi spremenijo tako, da zgolj ukvarjanje s homeopatsko dejavnostjo ni razlog za odvzem zdravniške licence.«

 

Polona Lečnik Wallas je zapisala: "V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da je sprejeti sklep Zdravniške zbornice Slovenije zelo ohlapen in všečen javnemu mnenju in političnim interesom in ga mediji dodobra popularizirajo.

 

Dejstvo pa je, da je strokovna javnost veliko bolj zadržana, vključno z državno Komisijo za medicinsko etiko, ki jo vodi doc. dr. Božidar Voljč. Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Sprejeta priporočila ZZS v zvezi s homeopatijo (73. redna skupščina ZZS - sklep št. 9) niso skladna s Kodeksom medicinske etike."

 

Vir:

GSS Slovensko zdravniško društvo: Stališče do homeopatije ni skladno s Kodeksom medicinske etike