similia similibus curentur

RESOLUCIJA EP O MOŽNOSTIH, KI JIH IMA EU ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPA DO ZDRAVIL

02.03.2017 00:27

V Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. marca 2017 o možnostih, ki jih ima Evropska unija za izboljšanje dostopa do zdravil so evropski poslanci med drugim tudi opozorili, da bi morali imeti pacienti dostop do zdravstvenega varstva in zdravljenja po lastni izbiri in želji, vključno s komplementarnimi in alternativnimi oblikami zdravljenja in zdravili.

Cene zdravil so v EU v zadnjih desetletjih zrasle tako, da si jih marsikdo ne more privoščiti, hkrati pa ogrožajo vzdržnost javnih zdravstvenih blagajn, je sporočilo resolucije, ki jo je Parlament sprejel v četrtek. Za boljše ravnotežje med interesi javnih zdravstvenih sistemov in farmacevtske industrije se poslanci zavzemajo za boljšo sledljivost subvencij ter stroškov razvoja zdravil in njihovega trženja.

 

»Javno zdravstvo je pomemben del evropske identitete. Zdravila bi morala biti široko dostopna, zato je treba okrepiti pogajalsko moč držav članic nasproti farmacevtski industriji. Ta pa seveda mora ostati konkurenčna in inovativna, a se hkrati odzivati na potrebe pacientov z varnimi, učinkovitimi in dostopnimi zdravili,« je poudarila poročevalka Soledad Cabezon Ruiz (S&D, Španija), ki je pripravila besedilo. Resolucija je bila sprejeta s 568 glasovi za, 30 proti in 52 vzdržanimi glasovi.

 

Večja preglednost stroškov za raziskave

 

Poslanci poudarjajo, da se velik obseg javnih sredstev, porabljenih za financiranje raziskav in razvoja, ne odraža v cenah zdravil, to pa onemogoča, da bi imela javnost od javnih naložb ustrezno korist. Zavzemajo se za večjo preglednost stroškov raziskav in razvoja, med drugim tudi glede deleža javno financiranih raziskav ter trženja zdravil, Svet in Komisijo pa pozivajo, naj okrepita pogajalsko moč držav članic, da bi zagotovile cenovno sprejemljiv dostop do zdravil po vsej EU.

 

Resolucija ugotavlja, da je treba zaradi vse višjih stroškov v farmacevtskem sektorju in jasnem nesorazmerju v zmogljivostih za pogajanje in informacijah o določanju cen med farmacevtskimi podjetji in državami članicami okrepiti nadaljnje evropsko sodelovanje in sprejeti nove politične ukrepe na evropski in nacionalni ravni.

 

Parlament dodaja, da bi bilo treba sprejeti novo evropsko zakonodajo, ki naj bi zagotovila učinkovit nadzor in popolno preglednost nad postopki za določitev cen in povračilo stroškov za zdravila v državah članicah.

 

Parlament opozarja, da bi morali imeti pacienti dostop do zdravstvenega varstva in zdravljenja po lastni izbiri in želji, vključno s komplementarnimi in alternativnimi oblikami zdravljenja in zdravili.

 

Protimikrobna odpornost

 

Resolucija še poudarja, da razkorak med vse večjo odpornostjo na antibiotike in razvojem novih zdravil vse bolj narašča. Ocene kažejo, da bi lahko bolezni, odporne na zdravila, povzročile 10 milijonov smrti letno do leta 2050, v EU vsako leto umre najmanj 25 tisoč ljudi zaradi okužb z odpornimi bakterijami, v zadnjih 40 letih pa je bila razvita le ena nova vrsta antibiotikov.

 

Vir:

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. marca 2017 o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil

Sporočilo za javnost Evropskega parlamenta