similia similibus curentur

IZDAJA DOVOLJENJA ZA PROMET S PRVIMI HOMEOPATSKIMI ZDRAVILI V SLOVENIJI

05.04.2011 00:00
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je izdala prva dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po poenostavljenem postopku.

JAZMP je prejela vloge za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskimi zdravili po poenostavljenem postopku, za katera je predlagatelj izpolnil vse obveznosti v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) in v skladu s Pravilnikom o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 94/08). Na podlagi pozitivnega mnenja Komisije za homeopatska zdravila o kakovosti, varnosti in utemeljitvi homeopatske uporabe je 30. marca 2011 izdala dovoljenja za promet za 17 homeopatskih zdravil v stopnjah razredčitev D6-D200 in C6-C200, ki se bodo izdajala brez recepta.

Vir:

Obvestilo za javnost JAZMP z dne 5. aprila 2011