POSTANITE NAŠ ČLAN

 
Zakaj postati član?
 
Slovensko homeopatsko društvo je edino strokovno zdravniško društvo, ki že od leta 1992 združuje zdravnike in zobozdravnike, ki jih zanima homeopatija in bi si želeli pridobiti ali poglobiti znanje o homeopatiji in homeopatskem načinu zdravljenja. Smo institucionalni član Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (LMHI) in Evropskega odbora za homeopatijo (ECH).
 
Kdo je lahko član?
 
Redni člani društva so zdravniki in zobozdravniki. Pridruženi člani pa so lahko vse ostale osebe (npr. farmacevti, študenti medicine, stomatologije ali farmacije in drugi), ki podpirajo in simpatizirajo z delom društva.
 
Aktivno sodelovanje članic in članov je dobrodošlo in zaželeno. S članstvom boste podporo društvu izrazili tudi v obliki simboličnega finančnega prispevka, ki bo prispeval k uresničevanju naših ciljev in pobud.
 
Pogoj za članstvo v društvu je podpisana pristopna izjava in plačana članarina za tekoče koledarsko leto (1. januar do 31. december). S podpisom pristopne izjave potrjujete, da boste letno članarino poravnali na tekoči račun društva, vsako leto najkasneje do 1. marca, s čimer potrjujete, da ostajate član tudi v tekočem letu.
 
Kako?
 
Pred podpisom pristopne izjave si preberite statut društva in etični kodeks. Izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na naslov: Slovensko homeopatsko društvo, Kališnikov trg 10, 1000 Ljubljana.
 
Letna članarina za redne člane je 80 evrov oziroma 45 evrov za pridružene člane. Nakažite jo na naš bančni račun SI56 0201 5025 6696 253 (Nova Ljubljanska banka, d. d.). Nakazilo mora vsebovati ime, priimek in naslov osebe, ki članarino plačuje, v namenu navedeno »članarina za leto«, s pripisom polne letnice, za katero se članarina plačuje. Potrdilo o statusu lahko pošljete tudi skenirano, pristopna izjava pa mora biti natisnjena in podpisana. 
 
  Pristopna izjava